FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सर्केगाड गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा सम्पन्न ।

सर्केगाड गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट प्रस्तावित बजेट ३९ करोड ११ लाख ४४ हजार ८४० हुन आएको छ ।
जस मध्ये चालु तर्फ ३१ करोड ४९ लाख ५८ हजार ८४० छ र पुजिगत तर्फ ७ करोड ६१ लाख ८३ हजार रहेको छ । 

प्राथमिक्ताका क्षेत्रहरुः

सर्केगाड गाउँपालिकाद्धारा क्वारनटाईनमा बसेकाहरुलाई खाना खर्च स्वरुप रु ५०० दिने निर्णय गरिएको छ ।

सर्केगाड गाउपालिकाद्धारा सुखेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौं, भारतबाट आउने मान्छेहरुलाई गाडि भाडा र त्याहाँ बसेकाहरुलाई राहात स्वरुप प्रति व्यति १५०० का दरले नगद दिइयो ।

Pages