FAQs Complain Problems

समाचार

५. गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा लिने प्रक्रिया के हो?

१. निवेदन दर्ता गर्ने ।

२. तोक लगाउने ।

३. सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने I