FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 07/27/2021 - 00:00 PDF icon 078.5. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७८.pdf
सर्केगाड गाउँपालिकाकाे विभिन्न समुह गठन र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 07/27/2021 - 00:00 PDF icon 078.6. सर्केगाड गाउँपालिकाको विभिन्न समूह गठन र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
आर्थीक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/27/2021 - 00:00 PDF icon 078.1. आर्थिक ऐन, २०७८ .pdf
सर्केगाड गाउँपालिकाकाे बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिकाे कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 07/27/2021 - 00:00 PDF icon 078.2. सर्केगाड गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि-२०७८ Final.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 07/27/2021 - 00:00 PDF icon 078.4. व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
सर्केगाड गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 00:00 PDF icon 078.1. आर्थिक ऐन, २०७८ .pdf
जनतासगँ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कायक्रय म संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 11:54 PDF icon जनतासँग अध्यक्ष-उपाध्यक्ष कार्यक्रम final PDF .pdf
बाल अधिकार समिति संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/15/2020 - 00:00 PDF icon 077.1. बाल अधिकार स_रक्षण तथा व्यावस्थापन कार्य विधि २०७७.pdf
जनतासंग अध्यक्ष उपाध्यक्ष कारयक्रम कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/15/2020 - 00:00 PDF icon 077.2. जनतासँग अध्यक्ष-उपाध्यक्ष कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७.pdf
कार्य सम्पादनमा आधारित प्राेत्साहन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/15/2020 - 00:00 PDF icon 077.3. कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ .pdf

Pages