FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्य सम्पादनमा आधारित प्राेत्साहन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/15/2020 - 00:00 PDF icon 077.3. कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ .pdf
सर्केगाड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/25/2019 - 10:23 PDF icon सर्केगाड गाउपालिका आर्थिक ऐन २०७६.pdf
सर्केगाड गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ७६/७७ 07/05/2019 - 11:23 PDF icon २०७६-०७७ केा निति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य.pdf, PDF icon ०७६-०७७ केा बजेट अनुसूची ३.pdf
सर्केगाड गाउँपालिकाको विनियाेजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/05/2019 - 10:25 PDF icon सर्केगाड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
सर्केगाड गाउँपालिकाकाे कृषि व्यवसाय प्रबर्द्वन ऐन २०७६ ७६/७७ 06/15/2019 - 00:00 PDF icon 078.3. कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७८ Final.pdf
सर्केगाड गाउँपालिकाकाे पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐेन २०७६ ७५/७६ 05/15/2019 - 00:00 PDF icon 076.15. सर्केगाड गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, 2076 Final.pdf
स्थानीय स्वास्थय तथा सरसफाइ ऐन २०७६ ७५/७६ 05/15/2019 - 00:00 PDF icon 076.16. सर्केगाड गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, 2076 Final1.pdf
सर्केगाड गाउँपालिका गाउँसभा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/15/2019 - 00:00 PDF icon 076.1. सर्केगाड गाउँसभा संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, 2076 Final.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/15/2019 - 00:00 PDF icon 076.17. सर्केगाड गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, 2076 Final.pdf
सर्केगाड गाउँपालिकाकाे उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ७५/७६ 05/15/2019 - 00:00 PDF icon 076.2. सर्केगाड गाउँपालिकाको स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ Final.pdf

Pages